Kto to jest Notariusz i co możesz załatwić w kancelarii notarialnej.

Kim jest rejent?

Notariusz, wielokrotnie nazywany również rejentem (pochodzi od słowa regent, czyli osoba uprawniona, sprawująca władzę w imieniu monarchy, gdy ten nie może wykonywać swoich obowiązków) – osoba mianowana przez ministra sprawiedliwości. Rejent jest upoważniony do sporządzania aktów notarialnych i dokonywania innych czynności notarialnych.

Czynności notarialne

Notariusz za swoje działania pobiera opłatę nazywaną taksą notarialną. Taksa notarialna to opłata ustalana zgodnie z rozporządzeniem ministra. Wielkość opłaty jest uzależniona od typu czynności oraz wartości przedmiotu czynności notarialnej.
Rejent jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn, obciąża i odprowadza do sądu opłaty sądowe.
Wymagane do sporządzenia czynności notarialnej dokumenty należy przekazać do kancelarii przed umówionym wcześniej terminem dokonania czynności, aby umożliwić szczegółową ich analizę. Wcześniejsza analiza dokumentów pozwoli na bezpieczne i sprawne sporządzenie czynności notarialnej.

Jakie dokumenty trzeba złożyć do kancelarii notarialnej

Dokumenty należy dostarczyć w oryginale. Notariusz Koszalin przeprowadzi analizy ich prawidłowości, oceni także, czy stanowią wystarczającą podstawę sporządzenia czynności. Dzięki dogłębnej analizie przedstawionych dokumentów notariusz może, w myśl art. 80 ustawy Prawo o notariacie, czuwać nad należytym ochroną praw i słusznych interesów stron czynności notarialnej. Przedstawiona powyżej procedura czynności notarialnej daje gwarancję rzetelnego spełnienia oczekiwań Klientów.